Privacy

Waarom deze privacyverklaring?

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd aan welke regels ondernemingen die persoonsgegevens verwerken zich dienen te houden. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die met jou in verband kunnen worden gebracht. Denk aan je naam, je telefoonnummer, je e-mailadres, je IP adres, een foto, bankrekeningnummer, enz. 

Omdat je persoonsgegevens met The Retail Sales Factory / Big Pillows (hierna ‘Big Pillows’) deelt als je klant bent, als je contact hebt en een offerte of informatie aanvraagt of als je bij Big Pillows solliciteert of werkt, informeert Big Pillows je in deze privacyverklaring hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens die Big Pillows verwerkt

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Big Pillows verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Van sollicitanten / medewerkers verwerkt Big Pillows ook bijzondere persoonsgegevens zoals:

 • BSN-nummer
 • Foto’s

Big Pillows verwerkt nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst. Big Pillows verwerkt ze soms wel omdat er gevoelige persoonsgegevens in CV’s van sollicitanten kunnen staan. Big Pillows voert uiteraard de opdracht uit, maar doet verder niets met deze gevoelige gegevens.

Verder heeft Big Pillows niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat Big Pillows zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@bigpillows.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerkt Big Pillows persoonsgegevens?

Big Pillows verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegeven om haar werk goed te kunnen doen. 

We verwerken persoonsgegevens van websitebezoekers / klanten / medewerkers met het volgende doel:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Een koopovereenkomst te sluiten
 • Goederen en diensten bij je af te leveren
 • Je uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek
 • Een arbeidsovereenkomst te sluiten en goed uit te voeren
 • Facturen te versturen en betalingen te verwerken
 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte.

Daarnaast gebruikt Big Pillows ook persoonsgegevens om je op de hoogte te houden van diensten of aanbieding, bijvoorbeeld via e-mails, het versturen van uitnodigingen voor events, nieuwsbrieven of aanbiedingen op de website. Big Pillows gebruikt jouw persoonsgegevens overigens pas voor marketingactiviteiten als je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. Afmelden kan uiteraard altijd via een link in de nieuwsbrief of door een email te sturen naar: privacy@bigpillows.nl

Hoe lang bewaart Big Pillows persoonsgegevens?

Big Pillows bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. 

 • Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.
 • Komt er wel een overeenkomst tot stand, dan worden persoonsgegevens bewaard zolang dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 • Nadat de overeenkomst is geëindigd worden persoonsgegevens nog vijf jaar bewaard. 
 • Heb je bij Big Pillows gesolliciteerd en kom je niet in dienst, dan worden jouw gegevens niet langer dan een jaar bewaard.
 • Wordt er een arbeidsovereenkomst gesloten, dan worden jouw gegevens bewaard tot vijf jaar na beëindiging van die arbeidsovereenkomst.
 • Heb je toestemming gegeven voor de nieuwsbrief of andere marketing uitingen, dan worden jouw gegevens bewaard totdat je je toestemming intrekt.
 • Financiële gegevens worden zeven jaar bewaard, omdat dit wettelijk verplicht is.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt Big Pillows jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien het wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Deze derden zijn bijvoorbeeld de boekhouder/accountant, de externe IT-adviseur die alle beveiliging, e-mail, webhosting, cloud e.d. regelt, de online marketing- en communicatietools die Big Pillows gebruikt, etc.Voor zover noodzakelijk volgens de AVG, sluit Big Pillows verwerkersovereenkomsten met deze derden.

Big Pillows maakt gebruik van marketingtools van buiten de EU, zoals mailchimp, facebook, instagram, linkedin, twitter.Deze partijen hebben verklaard (zie de Privacy Statements op hun websites) dat zij uw persoonsgegevens adequaat beschermen volgens de regels van de AVG. Big Pillows geeft deze partijen geen toestemming om via Big Pillows verkregen persoonsgegevens te gebruiken voor diensten anders dan waar wij de tools voor gebruiken.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Dit soort cookies gebruikt Big Pillows, zodat er om toestemming voor het plaatsen van cookies wordt verzocht bij een eerste bezoek aan onze website.Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door je internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van je browser.

Deze toestemming is niet nodig als het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Big Pillows gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Big Pillows maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Big Pillows bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Deze informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van jouw computer overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie: https://policies.google.com/?hl=nl

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Big Pillows te kunnen verstrekken en om adverteerders informatie over de effectiviteit van Google campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Big Pillows heeft hier geen invloed op. Big Pillows heeft Google geen toestemming gegeven om via Big Pillows verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Big Pillows en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van je toestemming of bezwaar sturen naar privacy@bigpillows.nl.

Je dient je bij zo’n verzoek natuurlijk wel te identificeren, zodat Big Pillows er zeker van kan zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Om die reden vraagt Big Pillows jou een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoort of ID-nummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Beveiligen van jouw persoonsgegevens

Big Pillows neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Big Pillows heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Zo worden jouw gegevens enkel op goed beveiligde servers bewaard, waarbij Big Pillows alle beveiligingsmogelijkheden gebruikt. Persoonsgegevens die u invult via de website van Big Pillows, worden tijdens de verzending versleuteld.Big Pillows gebruikt alleen complexe wachtwoorden en tweetraps identificatie waar beschikbaar.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Big Pillows verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Big Pillows op via privacy@bigpillows.nl.

Klacht over de verwerking van jouw Persoonsgegevens

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Big Pillows, dan geeft de AVG je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


The Retail Sales Factory / Big Pillows
Koestraat 130
5014 EG Tilburg
Kvk nummer: 18040816


Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?

Schrijf u snel in!


Meld U vandaag nog aan!

Schrijf in voor onze nieuwsbrief.